Kost-rådgivning

 

Kostrådgivning:

 

Jag är diplomerad kostrådgivare och har runt 30 års erfarenhet av specialkost och dess inverkan på psykiska besvär.

 

Tror du att du har en matallergi eller matintolerans, är första steget att kontakta din husläkare för att utesluta celiaki och liknande allvarliga sjukdomar samt att göra ett allergitest. De flesta får ett negativt testresultat, läkaren hittar inga orsaker till problemet, och ber dig kanske om att reducera din stress.

 

Matintoleranser påverkar psyket, mer eller mindre och på lite olika sätt hos olika personer. Många upplever att de mår bättre och att de blir av med sin depression, sin illskenhet och sina koncentrationsproblem när de börjar med ett anpassad kosthåll. Båda magen, kroppen och det mentala fungerar bättre när vi inte ständigt tillför kroppen saker den inte tål. Tro inte på att allt är stress: sanningen är snarare att vi blir stressade av att kroppen tillförs ämnen den inte kan hantera.

 

IBS kallas ofta för stressinducerad, men kan ha sin grund i matintolerans Sedan kan IBS skapa stress, som är viktig att hantera också. En eliminationsdiet är alltid grunden, samt att gå genom hela kosten, hur man äter, näringsstatus och att bygga upp en sund tarmhälsa igen. Ibland kan man behöva ge kosttillskott för olika näringsbrister. Sedan kroppen blir stressad när magen inte är bra, är all form för stressreducering av godo.

 

Asperger och autismspektrumstörningar är där all forskning tydligast visar den stora effekten av kostomläggning, och är också där jag har mest erfarenhet.

 

Många som sliter med koncentrationsstörningar (ADD, ADHD), oro i kroppen kan ha en underliggande obalans som beror på maten de äter, och kan ha näringsbrister. Många har sett en stor förbättring med kosttillskott och diet.

 

Depression, ångest kan ha samband med kosten. Ofta kan man se en stor förbättring redan på kort tid. Här är det dock oerhört viktigt att även vara öppen för att jobba med stressreduktion. Jag brukar prata om somatopsykiska problem: när kroppen är stressad, t.ex. av mat den inte tål, kommer det att påverka oss mentalt och vi kan bli ledsna, deppiga, irritabla, arga eller även lätt paranoida. Då är det viktigt att båda titta på kost och att hjälpa tankarna att gå i nya, mer konstruktiva spår. Att läka själen kan ta längre tid än att läka mage/tarm.

 

Autoimmuna sjukdomar som Hashimoto (inflammerad sköldkörtel, hypothyreos) och MS verkar också ha en stark koppling till kost.

 

Matintoleranser verkar ofta vara ärftliga. I en familj där flera familjemedlemmar har problem, vill jag alltid börja med de vuxna. När vi vet vad mamma och/eller pappa reagerar på, är det oftast lättare att hitta problemområden för barnen, -de reagerar ofta på samma mat som sina föräldrar! Det gör matlagningen hemma lättare, som tur är, när det är samma specialmat till alla eller flera i familjen.

 

 

Jag erbjuder kostrådgivning på två olika sätt:

 

* Mailrådgivning eller chat-rådgivning, över en period på 6 månader försöker vi jobba oss genom någon form av eliminationsdiet och hitta vilka matvaror du är allergisk/intolerant mot. Därefter kan vi titta på kosttillskott, om det är nödvändig och även på läkning av tarm med probiotika, fytonäringsämnen och liknande. För 4000kr har vi så mycket kontakt som du behöver under 6 månader. Vi kan också under denna tiden ha några telefonkonsultationer och vi kan blanda mail och chat som du vill.

 

* Telefon/Skype/Viber, 500kr/55min. Första gången pratar vi om dagsläget, försöker ringa in problemet, och sätter ofta upp en första eliminationsdiet som du provar under 2-4 veckor. Andra gången går vi genom reaktionerna på eliminationsdieten,blev det bättre? Kanske skall vi prova att återinföra vissa livsmedel så dieten inte är onödigt begränsande. Sedan kan vi går vidare och titta på näringsstatus och livsstil. Ofta kan vi behöva jobba med att läka tarmen och etablera en bra tarmflora. Vi går även genom hur man tolker kroppens signaler vid reaktion på mat. Målet är att du skall återinföra så mycket det går så kosten inte blir mer begränsad än absolut nödvändig, och du skall lära känna din kropp så du vet vad den tål och vad den inte tål.

 

 

Kontakta mig på info@matochpsyke.se eller ring 0765 855 405 för att veta mera! Jag hittar en tid och ett arbetssätt som passar dig.

 

Jag vet att många med psykiatriska diagnoser har det väldigt tufft ekonomisk. Är du vuxen, utan jobb och har en allvarlig psykiatrisk diagnos, så gör jag kostrådgivning för kr 100,- mot att du lovar att skicka något litet mail eller SMS ibland för att berätta hur du upplever att det går.