Hem

Kan vårt psyke påverkas av maten vi äter??

Först kan det tyckas märkligt att någon kan reagera psykiskt på mat. Fast, vi har alla sett hur alkohol kan göra människor aggressiva. Alla som haft barnkalas hemma har väl också reagerat över vilken stark drog socker är, och med skräckslagen fascination stirrat på en skock sockerstinna barn utom kontroll. Kaffe gör oss pigga - eller skakiga om det blir alldeles för mycket. Våra läkemedel härstammar från medicinalväxter som ibland ingår i vanlig matlagning, om än i mindre mängder eller lägre koncentrationer.

 

Den norska läkaren Andreas Følling upptäckte redan på 30-talet hur barn med en särskild enzymdefekt fick svåra hjärnskador, och hur dessa skador kunde undvikas genom att sätta dessa barn på diet i tidig ålder. Det tog runt 30 år innan läkarkåren accepterade hans forskning och hans slutsatser. Idag kallas sjukdommen PKU (phenylketonuria) och alla nyfödda i hela västvärlden testas direkt efter födseln, så att dessa barn kan sättas på diet innan hjärnan blivit skadad. Med rätt diet utvecklas barnen normalt, men äter de som vi andra blir de allvarligt intellektuellt utvecklingsstörda. På 30-talet var PKU den vanligaste orsaken till intellektuell utvecklingsstörning, Downs Syndrom är mer sällsynt.

 

Sedan några decennier är det känt att psykiska störningar, så som autism, schizofreni, bipolär depression, ADHD, adferdstörningar, ångest och depressioner, kan orsakas av enzymdefekter i kroppen, men många drabbade känner inte till orsakssambandet och får en försämrad livskvalitet. För en närmre förklaring av orsakssambandet, se under sjukdomsfakta. Flera berättar också om hur demens kan lindras (och kanske förebyggas?) av en diet utan gluten och kasein (mjölkprotein).

 

Denna hemsida vill informera alla drabbade och deras nära om hur vi kan bli sjuka av vanliga matvaror. För oss med dessa typer av enzymdefekter kan mat som innehåller mjölk (kasein) och mjöl (gluten) sätta sig på psyket. Det kan ge allt från svåra psykoser och tunga depresioner till lättare koncentrationsstörningar eller ångest, beroende på exakt vilken enzymdefekt man har.

 

Givetvis är både mjölk och mjöl bra mat för alla som inte har denna typ av enzymproblem. För oss som blev födda med för låg enzymaktivitet kan dock vanlig mat ge stora psykiska besvär. Att leva på diet kan, trots de uppoffringar det innebär, vara den bästa vägen till ökad livskvalitet. Tar man bort all gluten och kasein från maten, och eventuellt tar ett enzymtillskott, kan symptomen försvinna, helt eller delvis.

 

 

 

 

Mat & Psyke

 

 

Om Proteinintolerans, gluten & mjölk/kasein-fri diet och kopplingen till ADHD, Autism, Depression och Schizofreni

Vår Vision:

Att berätta om sambandet mellan mat och psykisk och fysisk hälsa. Att hjälpa människor till ett bättre liv genom att sprida kunskap om proteinintolerans samt gluten- och kaseinfri kost.

 

google-site-verification: googlebace2035d9a2034c.html